Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2017 z 2017-11-20

dodaj do notatnika < [9 / 11] >

Ewidencja księgowa

Kapitały w spółkach osobowych

Spółki osobowe prawa handlowego (jawne, komandytowe, partnerskie), charakteryzują się tym, że nie mają ustawowo określonego kapitału zakładowego. Wspólnicy tych spółek mogą jednak określić w umowie, że chcą tworzyć taki kapitał. Zapisy dotyczące kapitału w spółkach osobowych determinują ewidencję księgową rozliczeń ze wspólnikami.