Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2017 z 2017-11-20

dodaj do notatnika < [8 / 11] >

Ewidencja księgowa

4. Wartości niematerialne i prawne w postaci filmów, oprogramowania, typowych projektów w księgach rachunkowych

Często nasuwa się pytanie, co stanowi składnik majątku w przypadku filmów, oprogramowania komputerowego: sam film, oprogramowanie czy umowa, na podstawie której zostały one przekazane.