Biuletyn Głównego Księgowego nr 10 / 2017 z 2017-10-20

dodaj do notatnika < [11 / 11] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Wycena i ewidencja w księgach rachunkowych produkcji w toku

Spółka ma na 31 grudnia roku obrotowego saldo produkcji w toku. Od roku następnego jednostka chce ustalać produkcję w toku raz na kwartał poprzez inwenturę. Czy w związku z planowaną zmianą saldo z końca roku należy przeksięgować na odpowiednie konto zespołu 5 (produkcja podstawowa) jako bilans otwarcia? Jak prawidłowo wyceniać i ewidencjonować produkcję w toku?