Biuletyn Głównego Księgowego nr 10 / 2017 z 2017-10-20

dodaj do notatnika < [9 / 11] >

Sprawozdawczość finansowa

Zyski i straty nadzwyczajne

Finansowe skutki zdarzeń trudnych do przewidzenia oraz zdarzeń niezwiązanych z ryzykiem prowadzenia działalności przez jednostkę zalicza się odpowiednio do zysków lub strat nadzwyczajnych.