Biuletyn Głównego Księgowego nr 10 / 2017 z 2017-10-20

dodaj do notatnika < [8 / 11] >

Ewidencja księgowa

Ewidencja niskocennych składników majątkowych

Jednostka może określić w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, w odniesieniu do składników majątku, których jednostkowa wartość nie przekracza 3500 zł, rozwiązania, jakie można stosować dla celów podatkowych. W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostka może stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.