Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [12 / 13] >

Sprawozdawczość finansowa

Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

Zgodnie z art. 26 ustawy środki trwałe podlegają okresowej inwentaryzacji, której głównymi celami są: a) weryfikacja poprawności danych ewidencji księgowej drogą ich porównania ze stanem faktycznym oraz przeprowadzenie wynikających z weryfikacji korekt kosztów i przychodów jednostki, b) wzmocnienie kontroli wewnętrznej majątku jednostki oraz c) ocena stanu oraz przydatności środków trwałych objętych inwentaryzacją, co może stanowić przesłankę dokonania testów na trwałą utratę wartości. Podstawową jednostką ewidencyjną podlegającą inwentaryzacji jest obiekt inwentarzowy. Pomocniczymi jednostkami podlegającymi inwentaryzacji są części dodatkowe i peryferyjne. Uwaga...