Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [5 / 13] >

O co pytają księgowi

Czy jednostka może stosować różne zasady wyceny nieruchomości?

Firma ma kilka rodzajów nieruchomości – część to grunty, a część to budynki. Czy możemy stosować do gruntów inne zasady wyceny niż do budynków? Nie! Ustawa o rachunkowości wyraźnie stanowi, że do nieruchomości inwestycyjnych stosuje się jedną z dwóch metod wyceny: albo zasady właściwe dla środków trwałych, albo cenę rynkową (godziwą). Przepis nie zezwala na stosowanie tych reguł odrębnie do różnego rodzaju nieruchomości. Wyraźnie widać to w układzie bilansu - wszystkie nieruchomości inwestycyjne wykazuje się tam w jednej pozycji, a to...