Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [4 / 13] >

O co pytają księgowi

Jak rachunkowo traktować niewykorzystane moce produkcyjne?

Jak firma produkcyjna ma dokumentować niewykorzystane moce produkcyjne? O tym, jak ewidencjonować niewykorzystane moce produkcyjne, mówi jeden z Krajowych Standardów Rachunkowości. Zgodnie z nim niewykorzystane moce produkcyjne nieprzypisane do jednostek produkcji traktuje się jako stałe pośrednie koszty produkcji. Wpływają one na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Koszty te zwiększają "Koszt wytworzenia sprzedanych produktów" - jeśli jednostka stosuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. Jeśli jednak jednostka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat, niewykorzystane moce produkcyjne wpływają na...