Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [10 / 13] >

Ewidencja księgowa

Prawidłowe ujęcie środków trwałych w księgach rachunkowych

Najistotniejszym problemem w przypadku środków trwałych okazuje się określenie, kiedy dany składnik jest już kompletny oraz kiedy można uznać go za zdatny do użytku, a także co stanowi jeden obiekt inwentarzowy. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w KSR 11 „Środki trwałe” wydanym przez Komitet Standardów Rachunkowości w maju 2017 r. 1. Kiedy środek trwały jest kompletny i zdatny do użytkowania Składnik majątku może być uznany za środek trwały tylko wtedy, gdy jest zdatny do użytkowania. Warunkiem wstępnym uznania składnika majątkowego...