Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [9 / 13] >

Ewidencja księgowa

Wartość początkowa środka trwałego

Sposób ustalania wartości początkowej środka trwałego zależy od sposobu jego nabycia. KSR nr 11 zawiera szczegółowe wskazówki, jak ustalić w poszczególnych przypadkach wartość początkową składnika przyjętego jako środek trwały.