Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [2 / 13] >

O tym musisz wiedzieć

Do 30 września należy złożyć wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju UE

Podatnik VAT, który ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym państwie członkowskim UE, powinien złożyć w tej sprawie wniosek najpóźniej do 30 września 2017 r. Jest to ostateczny termin wyznaczony do ubiegania się o zwrot podatku zapłaconego w 2016 r. w innym kraju UE. Wniosek VAT-REF należy złożyć elektronicznie na formularzu VAT-REF oznaczonym symbolem (4) za pośrednictwem strony www.finanse.mf.gov.pl - Portal podatkowy - e-Deklaracje. Wymagane jest zabezpieczenie formularza podpisem kwalifikowanym. Wniosek o zwrot składany jest za...