Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [1 / 13] >

O tym musisz wiedzieć

Zmiany w zakresie obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zatrudniają małżonków i innych członków rodziny, będą mieli obowiązek opłacania za nich składki na FGŚP. Od 5 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy zmieniające definicję pracownika. Po raz pierwszy składkę na FGŚP w wysokości 0,10% podstawy jej wymiaru należy opłacić w październiku 2017 r. od przychodów uzyskanych we wrześniu.