Biuletyn Głównego Księgowego nr 7 / 2017 z 2017-07-20

dodaj do notatnika < [9 / 13] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Klasyfikacja instrumentów finansowych zależy od celu ich nabywania

Klasyfikując instrumenty finansowe do właściwych kategorii, należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj instrumentu finansowego, ale także cel jego nabycia bądź posiadania. Na przykład kupione akcje mogą być zaliczone przez jednostkę do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (krótkoterminowe) lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (długoterminowe lub krótkoterminowe), zależnie od intencji i planów jednostki wobec posiadanych akcji. Informacja dotycząca kwalifikacji aktywów finansowych do odpowiedniej kategorii instrumentów finansowych jest istotna dla prawidłowej ich wyceny.