Biuletyn Głównego Księgowego nr 7 / 2017 z 2017-07-20

dodaj do notatnika < [5 / 13] >

Wzorcowe schematy

Wzorcowe schematy ewidencyjne – podział zysku/pokrycie straty

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nastąpi ujęcie w księgach podział zysku lub pokrycie straty. Ujęcie w księgach rachunkowych podziału zysku - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Wariant I - dywidenda 1. Ujęcie uchwały Wn "Wynik finansowy" Ma "Pozostałe rozrachunki z udziałowcami" - w analityce; imienne konto udziałowca 2. Wypłata dywidendy Wn "Pozostałe rozrachunki z udziałowcami" Ma "Rozrachunki z US" - podatek od dywidend 19% Ma "Rachunek bankowy" Wariant II - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy Wn 'Wynik finansowy' Ma "Kapitał zapasowy"...