Biuletyn Głównego Księgowego nr 7 / 2017 z 2017-07-20

dodaj do notatnika < [13 / 13] >

O co pytają księgowi

Jak często trzeba prowadzić inwentaryzację w sklepie należącym do firmy, która prowadzi ewidencję wartościową towarów?

Firma prowadzi kilka sklepów. Prowadzi ewidencję wartościową towarów. Czy w przypadku jednego sklepu możemy odejść od przeprowadzania inwentaryzacji raz w roku i robić ją n. co dwa lata? Nie! Ustawa o rachunkowości wyraźnie wymaga, żeby przeprowadzano inwentaryzację zapasów towarów w punktach obrotu detalicznego objętych ewidencją wartościową przynajmniej raz w roku. W zasadzie powinno się to odbyć na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Przepisy dopuszczają jednak sytuację, w której termin i częstotliwość inwentaryzacji na ostatni dzień roku obrotowego uznaje się za...