Biuletyn Głównego Księgowego nr 7 / 2017 z 2017-07-20

dodaj do notatnika < [12 / 13] >

O co pytają księgowi

Co zrobić z wydatkami na naprawę budynku w trakcie budowy, który został zalany?

Budynek będący w trakcie budowy, który zostanie zaliczony do środków trwałych firmy został gruntownie zalany. Czy koszty związane z jego naprawą zwiększają wartość początkową środka trwałego? Jak zaksięgować straty spowodowane zalaniem? Wydatki ponoszone na środki trwałe w budowie dekretuje się na koncie "środki trwałe w budowie". Szkody wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak zalanie nie zwiększają wartości rozpoczętych prac. Dla celów rachunkowych zalicza się je do "pozostałych kosztów operacyjnych"....