Biuletyn Głównego Księgowego nr 7 / 2017 z 2017-07-20

dodaj do notatnika < [11 / 13] >

O co pytają księgowi

Jak księgować nagrody dla pracowników wypłacone z zysku netto firm?

Z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym firma postanowiła wypłacić pracownikom nagrody. Jak je potraktować rachunkowo? Chociaż nagrody dla pracowników wypłacane z zysku netto firmy w sensie podatkowym mogą być traktowane jako koszt uzyskania przychodu to nie ma to wpływu na traktowanie takiego wydatku w sensie rachunkowym. Dla ustawy o rachunkowości nagrody takie nie mają charakteru kosztowego. A to oznacza, że nie obciążają kosztów działalności operacyjnej jednostki. Powinno się je księgować jako "rozliczenie wyniku finansowego"....