Biuletyn Głównego Księgowego nr 7 / 2017 z 2017-07-20

dodaj do notatnika < [6 / 13] >

Ewidencja księgowa

Rozliczenie w księgach rachunkowych importu towarów

Rozliczenie w księgach rachunkowych importu, a co za tym idzie – cła i VAT, w wielu przypadkach powoduje problemy ewidencyjne. Najpoważniejszym problemem okazuje się prawidłowa wyceny początkowa nabytych w drodze importu towarów.   W myśl ustawy o VAT import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (czyli spoza wspólnoty europejskiej, np. z Rosji lub Stanów Zjednoczonych) na terytorium Unii Europejskiej (np. Polski). Ustawa określa również definicję towarów, przez które rozumie się wszystkie rzeczy ruchome oraz wszelkie postacie energii, budynki...