Biuletyn Głównego Księgowego nr 7 / 2017 z 2017-07-20

dodaj do notatnika < [4 / 13] >

Temat numeru

Badanie sprawozdań finansowych według KSRF w brzmieniu MSB

W przypadku podmiotów uprawnionych stosujących KSRF w brzmieniu MSB (w dalszej części tekstu przez „MSB” należy rozumieć „KSRF w brzmieniu MSB”) kwestie badania sprawozdania finansowego szczegółowo regulują poszczególne MSB. Co ciekawe, biegły rewident nie może potwierdzić przestrzegania MSB w sprawozdaniu z badania, o ile nie przestrzegał wymogów wszystkich MSB odpowiednich dla danego badania. Oznacza to, że nie ma możliwości ich wybiórczego stosowania przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie zgodnie z MSB, ponieważ dla celów stwierdzenia, iż badanie było przeprowadzone zgodnie z MSB, należy przestrzegać wszystkich MSB.