Biuletyn Głównego Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [5 / 10] >

Sprawozdawczość finansowa

Ogólne zasady sporządzania, zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych

30 czerwca 2017 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2016 r. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego). Oznacza to, że dla większości jednostek termin na złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym upłynie 15 lipca 2017 r.