Biuletyn Głównego Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [9 / 10] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Zmiany własnościowe w spółce z o.o. a prawo do dywidendy

PROBLEM W grudniu 2016 r. udziałowiec spółki z o.o. sprzedał swoje udziały w spółce. Czy za 2016 r. należy mu się dywidenda? RADA Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Roszczenie o wypłatę dywidendy jest