Biuletyn Głównego Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [8 / 10] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Dopłata do kapitału w spółce z o.o.

Jedną z form dofinansowania spółki kapitałowej są dopłaty wspólników. Dopłaty mogą być przeznaczone na pokrycie straty finansowej, a także na bieżącą lub inwestycyjną działalność firmy. Przepisy nie określają celu dopłat. Dopłaty nie podwyższają kapitału zakładowego. Dopłaty do kapitału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszone są na podstawie art. 177–179 k.s.h. Z treści tych przepisów wynika, że umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłaty. Jeśli z umowy spółki nie wynika taka możliwość, a wspólnicy chcą wnieść dopłaty, wówczas konieczna będzie zmiana...