Biuletyn Głównego Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [10 / 10] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Przelew wierzytelności

Wierzyciel może nawet bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co powoduje skutki w podatku dochodowym, w VAT lub w podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku posiadania złych długów zbycie wierzytelności powoduje skutek w postaci ich uregulowania przez inny podmiot. Wierzyciel, który zamierza dokonać cesji, powinien zawiadomić o tym dłużnika. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki, jak również braki i obciążenia, w...