Biuletyn Głównego Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [3 / 10] >

Ewidencja księgowa

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki

Nowo powstała jednostka może posiadać majątek wniesiony w postaci np. zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aport to umowa, na podstawie której wnoszący przenosi na własność spółki przyjmującej aport określone, posiadające zdolność aportową składniki swojego majątku w zamian za udziały spółki przyjmującej aport. Przedmiotami aportu mogą być więc pojedyncze składniki majątku lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zatem te wkłady mogą mieć różnorodną postać, np.: rzeczy ruchomych, nieruchomości, zbywalnych praw majątkowych. Należy pamiętać, aby wkłady w postaci rzeczy i praw były wniesione w wymaganej formie...