Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [15 / 15] >

RACHUNEK KOSZTÓW I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Zasady zaliczania nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów

Wiele firm w związku z prowadzoną działalnością prędzej czy później napotyka problem braku terminowego regulowania należności. Brak zapłaty jest dla przedsiębiorcy zdarzeniem rodzącym negatywne skutki prawno-finansowe (zamrożone środki finansowe – brak towaru i brak zapłaty, często brak perspektyw na odzyskanie należności, powstanie straty, a nawet utrata płynności finansowej). Wierzyciel/podatnik może jednak zrekompensować sobie straty z tego tytułu poprzez utworzenie odpisu aktualizacyjnego albo odpisanie nieściągalnej wierzytelności.