Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [9 / 15] >

EWIDENCJA KSIĘGOWA

Ujęcie w księgach kapitału podstawowego

Kapitał podstawowy wykazuje się w księgach rachunkowych w wysokości, jaka wynika z KRS. Oznacza to, że na koncie „Kapitał podstawowy” kwotę kapitału podstawowego ujmuje się w dacie wpisu do rejestru. 1. Umowa spółki – określenie wysokości kapitału podstawowego: Wn „Rozrachunki z właścicielami” Ma „Kapitał zapasowy” 2. Wniesienie kapitału przez udziałowców: Wn „Rachunek bankowy”/np. „Środki trwałe” – w przypadku aportu Ma „Rozrachunki z właścicielami” 3. Wpis do rejestru: Wn „Kapitał zapasowy” Ma „Kapitał podstawowy” – do wysokości wartości nominalnej udziałów Również...