Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [7 / 15] >

TEMAT NUMERU

Zdarzenia po dniu bilansowym

Jednostki prowadzące działalność codziennie dokonują wielu operacji gospodarczych mających wpływ m.in. na ich sytuację majątkową i finansową. Na przykład jednostka ponosząca wydatki z odroczonym terminem płatności zaciąga zobowiązania u swoich dostawców, a sprzedając wytworzone przez siebie wyroby lub świadczone usługi z odroczonym terminem płatności, udziela swoim odbiorcom tzw. kredytu kupieckiego i otrzymuje swoje środki z opóźnieniem. Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego nie powoduje zatrzymania operacji gospodarczych będących cały czas w toku.