Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [6 / 15] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Jak traktować rachunkowo wypłatę zaliczki na dywidendę?

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą wypłacić zaliczkę na dywidendę z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego. Jak to potraktować rachunkowo? Zaliczkę na wypłatę dywidendy traktujemy jako śródroczny podział wyniku finansowego netto jednostki. Oznacza to, że należy ją zaksięgować na koncie „rozliczenie wyniku finansowego”. Operacja taka powinna zostać też ujęta w zestawieniu zmian w kapitale w osobnej pozycji ze znakiem ujemnym. Jest to bowiem odpis z zysku dokonany w trakcie roku obrotowego. Marek Żochowski doradca podatkowy...