Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [5 / 15] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Jak ująć księgowo wypłatę dywidendy w walucie obcej?

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chcą, żeby wypłacić im dywidendę w walucie obcej. Czy wartość dywidendy możemy od razu ustalić w tej walucie? Nie! Wartość dywidendy przypadającej do podziału między udziałowców ustalamy w złotówkach. Dopiero potem przeliczamy ją na walutę. Bierzemy pod uwagę kwotę netto dywidendy, czyli pomniejszamy ją o należny podatek dochodowy. Żeby uniknąć różnic kursowych, radzimy, by przeliczyć dywidendę w momencie jej faktycznej wypłaty. Przy założeniu, że waluta ta została wykupiona w banku, do przeliczenia bierzemy pod uwagę...