Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [4 / 15] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Według jakich kryteriów uznaje się odroczone terminy płatności za mające wpływ na ujmowanie przychodów?

Sprzedajemy towar z odroczonym terminem płatności. Czy w przepisach są jakieś kryteria, które nakazują uznać określone terminy wydłużonej płatności za istotne i mające wpływ na ujmowanie kwot przychodu? Nie! Takich przepisów nie ma. To kierownictwo jednostki musi samo ocenić, czy okres odroczonej płatności będzie miał wpływ na ujęte przychody. Sporządzając taką ocenę, należy uwzględnić przede wszystkim skalę stosowanych odroczeń. Jeśli są one rzadko spotykane, to w polityce rachunkowości można zapisać, że dopiero długie (np. 6-miesięczne) terminy odroczonej płatności są istotne...