Biuletyn Głównego Księgowego nr 3 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [2 / 15] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ

Czy od 1 kwietnia 2017 r. zmienią się stopy procentowe składki wypadkowej dla przedsiębiorców

W nowym okresie składkowym rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2017 r. stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych nadal wynosi 1,80%. Pozostałe stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD także nie ulegną zmianie. Dotychczasowa wysokość stóp obowiązuje zatem do 31 marca 2018 r.