Biuletyn Głównego Księgowego nr 18 / 2014 z 2014-09-15

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Serwis Finansowo-Księgowy

Polityka rachunkowości organizacji non profit nieprowadzących działalności gospodarczej

5 września 2014 r. weszła w życie zmiana ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1100), która wprowadza nową kategorię podmiotów. Są to mikropodmioty, które mogą stosować uproszczoną sprawozdawczość finansową i dzięki temu zmniejszać swoje obciążenia administracyjne, zarówno kosztowe, jak i czasowe. Do tej kategorii zastały też zaliczone organizacje non profit nieprowadzące działalności gospodarczej. Oznacza to, że od 5 września 2014 r. przestało też obowiązywać rozporządzenie MF w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, w którym dotychczas zawarte były uproszczone zasady rachunkowości tych jednostek.