Biuletyn Głównego Księgowego nr 18 / 2014 z 2014-09-15

dodaj do notatnika < [12 / 14] >

PRAWO GOSPODARCZE

Prawnopodatkowe skutki darowizny udziału w spółce jawnej

Na ogół skład wspólników w spółkach osobowych jest niezmienny. Wynika to z faktu, że wspólnicy tych spółek ponoszą odpowiedzialność osobistą, nieograniczoną i solidarną za zobowiązania spółki. W związku z tym możliwość zbycia prawa do udziału w zyskach w spółce osobowej została dopuszczona jedynie przy zachowaniu pewnych warunków.