Biuletyn Głównego Księgowego nr 15 / 2014 z 2014-08-01

dodaj do notatnika < [12 / 23] >

PRAWO GOSPODARCZE

Dopuszczalność egzekucji ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Prowadzimy działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zeszłym roku jako spółka zaciągnęliśmy kredyt obrotowy w banku. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy ustanowiony na udziałach w naszej spółce. W ramach spółki poczyniliśmy chybione inwestycje finansowe, których skutkiem były trudności w spłacie zaciągniętego kredytu, w konsekwencji komornik na wniosek banku wszczął wobec nas postępowanie egzekucyjne. Czy bank może przeprowadzić egzekucję z udziałów spółki, na których został ustanowiony zastaw rejestrowy, jeżeli w umowie spółki znajduje się zapis przewidujący ograniczenie zbywalności udziałów? Jeżeli tak, to kto dokonuje wówczas wyceny takich udziałów i w jakim trybie? Czy możliwe jest zakwestionowanie dokonanej wyceny?