Biuletyn Głównego Księgowego nr 15 / 2014 z 2014-08-01

dodaj do notatnika < [9 / 23] >

ROZLICZENIA PODATKOWE

Wniesienie wkładu a podatki dochodowe

Zarówno utworzenie spółki osobowej, jak i wniesienie wkładów do takiej spółki wiąże się z koniecznością poniesienia przez wspólników i samą spółkę różnych kosztów. Należą do nich koszty taksy notarialnej, koszty wypisów aktów notarialnych, a także podatek od czynności cywilnoprawnych i podatki dochodowe. Powstaje jednak pytanie, czy są to koszty uzyskania przychodów, które powinny być ujęte w księgach spółki jako koszty podatkowe, a następnie rozliczone na poszczególnych wspólników zgodnie z umową, czy też stanowią one koszty u poszczególnych wspólników.