Biuletyn Głównego Księgowego nr 15 / 2014 z 2014-08-01

dodaj do notatnika < [2 / 23] >

RACHUNKOWOŚĆ

Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku obrotowego

Przedsiębiorcy, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, co do zasady zobowiązani są do naliczania i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki należy odpowiednio wykazać w księgach rachunkowych.