Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2014 z 2014-02-15

dodaj do notatnika < [9 / 12] >

ROZLICZENIA PODATKOWE

Skutki podatkowe faktoringu po 1 stycznia 2014 r.

Faktoring, jako nowoczesna forma finansowania działalności przedsiębiorstwa, może być sposobem na zatory płatnicze w firmie. Nie tylko jest alternatywą dla trudnego w uzyskaniu kredytu bankowego, ale także, poprzez przyspieszenie przepływów pieniężnych, stanowi dźwignię handlową, zapewniając firmie (faktorantowi) do dyspozycji większe środki obrotowe. Niejednokrotnie faktoring jest także sposobem na pozyskanie środków pieniężnych w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych przez faktoranta wynikających z dokonanej przez niego dostawy towarów lub wykonanych przez niego usług. Jakie są konsekwencje podatkowe rozliczenia umowy faktoringu? Niestety, stanowiska organów skarbowych nie są jednolite w tym zakresie.