Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2014 z 2014-02-15

dodaj do notatnika < [5 / 12] >

RACHUNKOWOŚĆ

Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego - jak ich uniknąć (pasywa)

Błędy przy wycenie bilansowej występują nie tylko w zakresie aktywów, ale również w zakresie zobowiązań i rezerw. W szczególności z kategorią rezerw wiąże się duże ryzyko subiektywizmu, dlatego biegli rewidenci zwracają na nią szczególną uwagę.