Biuletyn Głównego Księgowego nr 4 / 2014 z 2014-02-15

dodaj do notatnika < [4 / 12] >

RACHUNKOWOŚĆ

Najczęściej występujące błędy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego - jak ich uniknąć (aktywa)

W poprzednim numerze BGK opisaliśmy, jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy w wycenie bilansowej środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych. Z pewnością więcej uwagi należy poświęcić składnikom wartości niematerialnych i prawnych, których wycena ze względu na brak fizycznej postaci wielokrotnie okazuje się trudniejsza niż wycena rzeczowych aktywów trwałych. Szczególną uwagę należy też zwrócić na wykazanie zapasów. Istotne znaczenie ma dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności.