Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [14 / 14] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Ochrona ubezpieczeniowa ryzyka kredytu kupieckiego pośrednio czy bezpośrednio związana ze sprzedażą

Umowa dotycząca ochrony ubezpieczeniowej ryzyka kredytu kupieckiego łączy elementy oceny kontrahenta z przejęciem ryzyka transakcji zmniejszenia strat z tytułu niezapłaconych przez odbiorców faktur. Tego typu usługa dotyczy sfery zarządzania, tj. polityki zarządzania należnościami, i należy ją zakwalifikować jako koszt ogólnego zarządu.