Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [13 / 14] >

Sprawozdawczość finansowa

Niedokonanie wyceny bilansowej rozrachunków w walutach obcych

Może się zdarzyć, że jednostka nie dokonała wyceny bilansowej w roku poprzednim, np. 31 grudnia 2017 r., i zauważyła to dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Wówczas zastanawia się, czy powinna dokonać korekty w trakcie roku, doksięgowując różnice kursowe, czy może powinna zrobić tylko wycenę na 31 grudnia 2018 r. (dzień bilansowy).