Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [11 / 14] >

Ewidencja księgowa

Przychody w jednostkach gospodarczych

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.