Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [10 / 14] >

Ewidencja księgowa

Klasyfikacja kosztów w jednostkach gospodarczych

Koszty zostały zdefiniowane w ustawie o rachunkowości jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie: