Biuletyn Głównego Księgowego nr 11 / 2018 z 2018-11-20

dodaj do notatnika < [9 / 14] >

Temat numeru

Sprawozdanie finansowe oddziału przedsiębiorstwa

Definicję oddziału zawiera art. 3 ust. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl zapisów ustawy oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.