Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [13 / 13] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Interpretacje PIBR, KNA, MF oraz KNF dotyczące ustawy o biegłych rewidentach

W odpowiedzi na apel interesariuszy zarówno Polska Izba Biegłych Rewidentów (dalej „PIBR”), jak i Komisja Nadzoru Audytowego (dalej „KNA”), a także Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) [a] oraz Ministerstwo Finansów (dalej „MF”) przekazały na swoich stronach internetowych [b] wyjaśnienia (w formie stanowisk, komunikatów czy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania) dotyczące zgłaszanych problemów.