Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [12 / 13] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Zasady (polityka) rachunkowości i możliwość stosowania uproszczeń

W myśl przepisów o rachunkowości przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.