Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [11 / 13] >

Sprawozdawczość finansowa

Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

Wraz z upływem roku obrotowego, na dzień kończący ten rok, jednostki mają obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia na ich podstawie sprawozdania finansowego, stosując zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości (dalej: uor).