Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [10 / 13] >

Ewidencja księgowa

Ewidencja i rozliczanie środków pieniężnych w walucie obcej

Jednostki gospodarcze gromadzą środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w walucie krajowej oraz w walucie obcej na rachunkach walutowych. Wpływy na rachunki bankowe jednostki mogą pochodzić z zapłaty należności, zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz zakupów walut w banku bądź kantorze.