Biuletyn Głównego Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-20

dodaj do notatnika < [9 / 13] >

Temat numeru

Rachunkowość działalności rolniczej

Krajowy Standard Rachunkowości nr 12 „Działalność rolnicza” ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2018 r. W razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”.