Biuletyn Głównego Księgowego nr 5 / 2018 z 2018-05-21

dodaj do notatnika < [18 / 18] >

Rachunek kosztów i zarządzanie finansami

Błędy popełniane przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz zamykaniu ksiąg rachunkowych

W związku z zakończeniem roku obrotowego podmioty gospodarcze powinny dokonać przeglądu informacji wprowadzonych w ciągu roku obrotowego do ksiąg rachunkowych. Następnie, na dzień bilansowy, trzeba wycenić poszczególne składniki aktywów i pasywów.